TワRKンYE'DE YASSI MAMUL PASLANMAZ ヌELンK SEKTヨRワNE BAKI゙

    30.10.2013 tarihli ithalat rejimi ek kararテδεつテδづつア sonucu bazテδεつテδづつア paslanmaz テδεつεδづつァelik テδεつεδづつシrテδεつεδづつシnlerine konulan % 8 gテδεつεδづつシmrテδεつεδづつシk vergisinin sektテδεつεδづつカrテδεつεδづつシ

    TワRKンYE'DE YASSI MAMUL PASLANMAZ ヌELンK SEKTヨRワNE BAKI゙
    - A +

    Ufuk Leflef / PASDER Ynetim Kurulu Bakan

    2014 ylnda lkemiz ekonomi gndemini, son dnemlerde ihracattaki katma deer retememeden kaynakl yapsal sorunlarn varl ve buna bal olarak ortaya kan cari ak meselesinin megul edecei grlmekte olup, bu durumun da ekonominin ana sorunsaln oluturaca dnlmektedir. 2013 ylnn son aylarnda belirginleen ve 2014 ylnda da devam edecei dnlen faiz, dviz, dorudan ve/veya dolayl yabanc sermaye cephesindeki artan krlganln ekonomi ynetimi tarafndan bata ihracat olmak zere dviz kazandrc mal ve hizmet retim ve ticaretinin salkl ve srdrlebilir bir model ve btnlk i輅nde ele alnmasn zorunlu klmaktadr.

    Bu itibarla, ihra rnlerimizdeki katma deeri arttrmann yol ve yntemlerini mutlaka daha zenli bir ekilde irdelememiz ve bata girdi maliyetlerimiz olmak zere rekabeti kalc ve srekli klabilecek, fiyat ve kaliteyi etkileyebilecek tm unsurlar dikkatle gzden ge輅rmemiz gerekmektedir. Bu ise, girdi maliyetlerimizin nemli bir par軋sn oluturan enerji, i輅lik gibi maliyetlerden tutun da gerek lkemizde retilen gerekse de ithalat yoluyla temin edilen tm hammadde ve ara mal fiyatlarna kadar 輟k geni yelpazede deerlendirilmesi gereken bir husustur.

    Burada bata enerji olmak zere i輅lik gibi maliyetler ile oynama ansmz herkesin malumu olduu zere imkansz denecek kadar azdr.

    Ancak ithal hammadde ve aramal fiyatlar burada 輟k kritik bir neme haizdir. ンthalat, dviz fiyatna bal olarak son derece hassas ve krlgan fiyat unsurlarn bnyesinde barndrmakla birlikte, dnya rekabetinin ve teknolojiye bal artan retim miktarlarnn vermi olduu geni hareket alan reticilerimize nefes aldrmaktadr.

    ンhracatlarmz tarafndan azalan karll bertaraf etmenin yegane yolunun rndeki katma deer miktarn arttrmak olduu grlmektedir. Bu ise dk maliyetlere sahip aramal ithalatnn bir enstrman olarak kullanlmas yoluyla salanabilecektir.

    Bilindii zere, lkemizde baz sektrlerde;

    • Yetersiz Ar-Ge 軋lmalarmz sebebiyle gerekli teknolojiyi retemememiz sonucunda rnlerin royality, patent, know-how’na sahip olamamamz,

    • Dnyadaki retimin fazlal, lkemizdeki tketimin yetersizlii, hammadde teminindeki zorluklardan tr dnya ile rekabet edemememiz,

    • Bata enerji olmak zere baz girdi maliyetlerinin yksekliinden kaynakl yeterli dzeyde karl retim yapamamamz, gibi sebepler bir takm hammadde ve ara malnn lkemizde retilmesi yerine ithalat yoluyla karlanmasn zorunlu klmaktadr. ンthalat ise, fiyat avantajndan tr bir 輟k rnde arlkl olarak Uzak Dou ve Pasifik Blgesi lkelerinden yaplmaktadr.

    Ancak yaplan yeni dzenleme ile ithal edilen baz souk hadde paslanmaz 軻lik rnlerine 30.10.2013 tarihi itibariyle % 8 gmrk vergisi getirilmitir. Bu yksek ve iddial gmrk vergisinden Avrupa Birlii ワyesi ワlkeler ile serbest ticaret anlamamz olan Gney Kore muaftr. Bu durum yukarda detayl olarak izah yaplmaya 軋llan retim ve ihracattaki lkemiz ger軻kleriyle rtmemektedir. ンhracattaki acmasz rekabeti amak ve karlalan sorunlar 銹zmek zere retici- ihracat konumundaki giriimci ve mteebbislerimizin sndklar liman olarak grlebilecek dk maliyetli Uzak Dou pazar elinden alnmaktadr.

    Ayrca getirilen bu dzenleme dnya ticaretinin liberalletii gnmzde taraf olduumuz ve altna imza attmz Dnya Ticaret ヨrgt ilkelerine ve ykmllklerine de aykr bir durum tekil etmekte olup, lkemizdeki paslanmaz 軻lik sektrnn temsilcisi Avrupa Paslanmaz ヌelik Birlii EURO INOX/ BRワKSEL ile dnya paslanmaz 軻lik birlii ISSF-WORLDSTAINLESS yesi de olan PASDER Paslanmaz ヌelik Dernei yeleri ve bu Dernek kanalyla rn tedarik eden tm reticilerimizi olduk軋 skntl bir srece sokmutur. Bundan sonra ekonomi ynetiminden beklenen ve umulan ;

    • ワlkemizin i輅nde bulunduu dviz a sorununu ortadan kaldracak ihracata dayal retimi desteklemek ve enflasyonu dk tutabilmek adna 30.10.2013 tarihli Karar’ ile getirilen % 8 gmrk vergisi orann A.B ve G.Kore dndaki lkeler i輅nde sfrlanmas,

    • Dvizdeki belirsizlie ve hassasiyete dayal ithalat-retici-ihracat zincirinde ciddi krlmalara ve hasarlara yol a軋cak maliyet artna sebep olabilecek yeni dzenlemelerden kanlmas, • Kamuoyunda ve piyasalarda belli bir lkenin korunduu ve kolland izlenimini veren objektif ve nesnel olmayan uygulamalardan ve tedbirlerden uzak durulmas,

    • Arlaan ve zorlaan piyasa artlarnda byk fedakarlk ve cesaret rnei gstererek retim yapma gayret ve isteinde olan reticimizi incitecek ve zecek politikalarn terk edilmesi olup, yukardaki hususlar kamuoyunun ve sektrmzn takdirlerine sunarz.

    Bu makale toplam 57009 defa okunmutur