Yassı Çelik İthalatında Korunma Önlemi

    Bilindiği üzere 27/4/2018 tarih ve 2018/3 sayılı tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığı 72 ve 73’lü GTİP kodlarında yer alan bazı yassı mamüller, çubuklar teller profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş profiller ile paslanmaz çelik ü

    Yassı Çelik İthalatında Korunma Önlemi
    - A +

    Bilindiği üzere 27/4/2018 tarih ve 2018/3 sayılı tebliğ uyarınca Ekonomi Bakanlığı 72 ve 73’lü GTİP kodlarında yer alan bazı yassı mamüller, çubuklar teller profiller, demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri, boru ve içi boş profiller ile paslanmaz çelik ürünleri için ithalatta korunma önlemi soruşturması başlatmıştı.

    Bu soruşturmanın amacı yukarıda sayılan ürünlerin ithalatı nedeniyle yerli üreticilerin ciddi bir zarar veya zarar tehdidiyle karşı karşıya kalıp kalmadıklarını tespit etmek ve gerekli görülmesi halinde ilgili ürünlerin ithalatında korunma önlemi (kota, ek vergi vb) almaktı. Bir zarar tehdidiyle karşı karşıya olduklarını iddaa eden firmalar ile karşıt görüş bildiren firmalar bilgi ve belgelerini Bakanlığa sunarak görüşlerini paylaştılar.

    Ara inceleme raporu Eylül 2018’de bakanlığın sayfasında yayınlandı. Raporun sonuç bölümünde soruşturma konusu ürünlerin ithalatının 2014 yılında ciddi oranda düştüğü izleyen yıllarda (2017) ise artarak 10,6 milyon tona yükseldiği, ithal ürünlerin yurtiçi piyasadan aldığı payın ise 2014 yılı sonrasında %35 seviyesinde dengelendiği belirtiliyor. Bununla birlikte 2014 yılının yerli üretim dalı açısından parlak bir yıl olarak ön plana çıktığı, izleyen yıllarda da yerli üretim dalının başta üretim ve yurtiçi satış miktarları olmak üzere belirli ekonomik göstergelerde ılımlı bir şekilde artış eğilimi gösterdiği, yerli üretim dalının sürdürülebilir kapasite kullanım oranı olarak kabul edilen %75 seviyesinin 2017 yılında yakalandığı, dönem sonu stokların da başlangıç dönemine göre artış gösterdiği belirtiliyor. Tüm bu bilgiler sonrasında ise sonuç olarak dünya genelinde çelik ürünlerinde uygulamaya giren korumacı tedbirlerdeki artış eğiliminin yerli çelik sanayisinin ithalat artışından zarar görmesi tehdidini arttırdığı belirtiliyor. Soruşturmanın nihai raporu ise önümüzdeki günlerde resmi gazetede yayınlanacak.

    Her ne kadar ara raporun sonuç bölümünde yerli çelik sanayisinin ithalat artışından zarar görme tehdidinin arttığı belirtilsede Dünya Çelik Birliği verilerine bakıldığında yassı çelikte dış ticaretimizin iyi yönde ilerlediğini görüyoruz. Aşağıda tablo ve grafiği incelediğimizde ülkemizin 2008 yılında 8 milyon ton olan yassı çelik ithalatının 2017 yılında 9 milyon tona çıktığını buna mukabil aynı dönemde ihracatının 1,3 milyon tondan 4,3 milyon tona yükseldiğini görüyoruz. İthalattaki artış %12,6 da kalırken ihracatımız %213,8 oranında artmış görünüyor. 2017 yılında ise 2014 yılına kıyasla ithalat % 33,98 artarken ihracatımız %71,65 artmış.

    Malum ihracat ülke büyümesini besleyen önemli kaynaklardan biri. Net yassı çelik ithalatımız %485’lerden %110’lara gerilemiş durumda yani lehimize gelişmiş durumda. Yassı çelik sektörü net ihracatını arttırmak suretiyle ülke büyümesine katkı vermeye devam ediyor. Zaten Onuncu Kalkınma Planında da 2023 ihracat hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından güçlü bir imalat sanayiine ihtiyaç duyulacağı, ana metal sanayiinde sürdürülebilir ve güvenli girdi tedarikinin sağlanacağı ifade edilmişti. Sonuç olarak yassı çelik ithalinde konu sadece birtakım yerli üreticiler açısından değil ülke hedefleri, ihracatçılar ve tüm oyuncular açısından ele alınmalı. Girdi tedarikinde yaşanacak güçlüklerin diğer tüm üreticileri dolayısıyla ülke ekonomisini doğrudan etkileyeceği göz ardı edilmemeli.

    Bu makale toplam 1380 defa okunmuştur